"ZUIDTOUR" is een niet commercieel georganiseerde fietstocht. Meefietsen is
op eigen risico en gratis. Publicatie door Burkhard Schade  en de ADFC Krefeld.
Laatste aktualisering 12.01.2015